+420 602 607 862 info@alenazbornikova.cz

O2 – Leadership

Od prvního jsem manažer

Už několik let probíhá ve společnosti O2 trénink základních manažerských dovedností s názvem Od prvního jsem manažer. Ač název říká, že je tento dvoudenní kurz určen novým manažerům, svoje si najdou i zkušení vedoucí. Úhel pohledu na známé věci je opět jiný a inspirující.

Odezva je následující:

 • Obsahová náplň tréniku:
 • Konečně něco nového, inspirujícího.
 • Vše bylo podstatné, v praxi použitelné.
 • Byl zde určitě skrytý cíl – MY.  Ten cíl byl maximálně dosažen. Vedli jsme si to my, ukazovali směr. A sami jsme si to uvědomovali, alespoň já.
 • Naprosto využitelné v praxi.
 • Líbí se mi využití praktických zkušeností.
 • Výborná. Uvítala bych víc času, je toho spousta, co se může probrat.
 • V pořádku. Ale málo času, jeden den na takové školení nestačí. Srozumitelnost vykládané látky:
 • Zřetelnost, uvedeno na příkladech – super.
 • 100%, ujišťování, ověřování, praxe.
 • Srozumitelně podané, napojení na konkrétní situace.
 • + žádné odborné výrazy
 • Vše bylo vysvětleno na příkladech i to pomohlo k pochopení.
 • V pořádku.

Přístup lektora:

 • Byl vidět zájem.
 • Lidský, příjemný, přátelský, důvěra.
 • Profesionální přátelský přístup.
 • Bez výhrad.
 • + často zapojuje účastníky
 • Maximální přizpůsobení se školené skupině.
 • Lidský, přátelský, kamarádský. Vedení a atmosféra pohodová.

Odbornost lektora:

 • Perfektní.
 • Perfektní.
 • Člověk na správném místě.
 • Věřila jsem každé slovo.
 • Nadprůměrná. Ví, o čem mluví, umí uvést příklad.
 • Vynikající způsob předání osobních zkušeností z praxe.

Přínos tréninku pro praxi:

 • Vše se dá použít.
 • Pro mé já hodně.
 • Maximální postoje svých lidí a sebe.
 • Určitě ano. Nebylo to školení typu „nalejvárna“, ale spojilo se mi spoustu věcí.
 • Velká pomoc pro osobní rozvoj a posun.
 • Lepší práce s jednotlivci, snazší vedení po uvědomění si detailů.
 • Užitečnost a přínos tréninku pro praxi záleží na mně a školení ve mne vzbudilo touhu to do práce přenést.

Celková spokojenost:

 • Úžasné školení.
 • Doporučení – víc takových školení.
 • Nad míru spokojená.
 • Více takových školení.
 • Super, vše nad má očekávání.
 • Maximální. Byla by výborná zkušenost využít lektorku pro osobní rozvoj 1-2-1.