+420 602 607 862 info@alenazbornikova.cz

Syndrom vyhoření

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Díky Paramitě jsem se opět podívala do Brna. Měla jsem tu čest dělat tréninky Syndromu vyhoření pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Procházeli jsme rizikové faktory vzniku tohoto syndromu, jeho prevenci a následně řešení.
Nejnebezpečnější na něm je to, že přichází velmi plíživě a do poslední chvíle máme pocit, že je vše pod kontrolou. Čas od času stojí za to zastavit, udělat si bilanci a podle výsledků pokračovat. Všechny tři skupiny byly báječné a byla jsem velmi ráda, že jsem potkala známé tváře z předchozích kurzů.

A odezvy účastníků? Zde jsou některé z nich:

Seminář „Syndrom vyhoření“ mne hodně zaujal a líbil se mi. Super byly Vaše zkušenosti, znalosti z této oblasti i forma jakou jste vše podala. Zaznělo moc věcí na zamyšlení, o úhlu pohledu, zda chci něco měnit a co, co mi to přinese….

Děkuji.


Ing. Lubomír Petlach
útvar interního auditu
vedoucí odboru

Pro mě byl Váš seminář „Prevence syndromu vyhoření“ velmi přínosný a užitečný. Udělala jsem si spoustu poznámek, které se snažím prakticky aplikovat do běžného života a často si vzpomenu na různé věty nebo hesla, která na něm zazněly a hned se mi k tomu vybaví celý příběh, který se za tím skrýval. Osobně bych takovýto typ semináře zařadila do povinného vstupního školení pro úředníky jako prevenci před vyhořením.


Ing. arch. Eliška Kašpárková
odbor územního plánování a stavebního řádu
oddělení územního plánování
referentka agendy územního plánování

Velice bych Vám chtěla poděkovat za možnost se zúčastnit Vaší lekce, který mi ani nepřipadala jako nějaké odborné školení, ale spíše příjemné posezení s přáteli, které mě obohatilo o další znalosti o lidském chování, postojích, pohledech a pomohlo mi, opět o kousek více poznat i sama sebe vč. uvědomění si různých vazeb a propojení, proč dané věci fungují tak jak fungují.

Ještě jednou děkuji za příjemný a obohacující den

 

 

Bc. Iva Serafinovičová, DiS.
odbor zdravotnictví
oddělení zdravotní péče a ekonomiky
referentka pro oblast ekonomiky